Vakbesonderhede

Vakbesonderhede

AANTAL KLASSE PER FASE

Gr. 1:  5 klasse          Gr. 2:  5 klasse          Gr. 3:  5 klasse

Volgens voorskrif word daar van leerders verwag om die volgende aantal ure per week skool te gaan:

Gr. 1:  23 ure     Gr. 2:  23 ure     Gr. 3:  25 ure

VERPLIGTE TYDSTOEKENNING PER VAK

GR. 1 en Gr. 2

Afrikaans Huistaal:   7 ure,  Engels Eerste Addisionele Taal:  3 ure, Wiskunde:  7 ure, Lewensvaardighede:  6 ure

GR. 3

Afrikaans Huistaal:  7 ure,  Engels Eerste Addisionele Taal:  4 ure, Wiskunde:  7 ure, Lewensvaardighede:  7 ure

VERSKILLENDE ONDER-AFDELINGS PER VAK

Afrikaans Huistaal:  Luister en Praat, Lees, Klanke, Skryfwerk, Handskrif, Taalstruktuur

English First Additional Language, Listening & speaking, Reading, Writing, Language structure

Wiskunde:  Getalle, Bewerkings en Verhoudings, Patrone, Funksies en Algebra, Ruimte en Vorms, Meting, Datahantering

Lewensvaardigheid:  Aanvangskennis, Persoonlike en Sosiale welsyn, Skeppende kunste, Liggaamsopvoeding

AFRIKAANS HUISTAAL:  Leesreeks

Die Oxford Storieboom-reeks word met sukses gebruik.

ENGLISH FIRST ADD. LANGUAGE

Engels word van die begin van die jaar af aangeleer.  Leerders word blootgestel aan nuwe woordeskat. 

WISKUNDE

Alle begrippe word konkreet aangeleer en vorder dan na abstrak.  Herhaalde drilwerk is noodsaaklik vir vaslegging van begrippe.  Getalgebiede word geleidelik uitgebrei. 

LEWENSVAARDIGHEID

Liggaamlike opvoeding is ‘n noodsaaklike komponent van ontwikkeling.  Dit is noodsaaklik dat motoriese vaardighede ontwikkel word.  Daar word van alle leerders verwag om aan LO deel te neem.