Beheerliggaam

Beheerliggaam

Laerskool George-Suid se Skoolbeheerliggaam is ‘n dinamiese groep ouers en personeel wat deur die ouers van die skool verkies word.  Die skool is bevoorreg om staat te kan maak op ouerbetrokkenheid.  Die samestelling van die Beheerliggaam is as volg: vyf ouers, twee opvoeders, een nie-opvoeder en die Skoolhoof (ex officio).

Beheerliggaam 2018 tot 2021

Voorsitter:  Mnr Jaco Vermaak  (jaco.diversey@gmail.com)

Onder-voorsitter:  Adv Alfred Schmidt

Tesourier:  Mnr Servaas de Kock

Sekretaresse:  Mev Tersia Pretorius

Infrastruktuur:  Mnr. Sors Grobbelaar

Personeelsake:  Ds. Johann Winterbach

Akademie:  Me. Barbara Albertyn

Sport en Kultuur:  Mnr. Ean Eygelaar

Skoolhoof:  Mnr. Sas du Plessis