Beheerliggaam

Beheerliggaam

Laerskool George-Suid se Skoolbeheerliggaam is ‘n dinamiese groep ouers en personeel wat deur die ouers van die skool verkies word.  Die skool is bevoorreg om staat te kan maak op ouerbetrokkenheid.  Die samestelling van die Beheerliggaam is as volg: vyf ouers, twee opvoeders, een nie-opvoeder en die Skoolhoof (ex officio).

Beheerliggaam 2018 tot 2021

Voorsitter:  Mnr Servaas de Kock

Onder-voorsitter:  Ds Johann Winterbach

Tesourier:  Mnr Lou van Niekerk

Sekretaresse:  Me Tersia Pretorius

Dissiplinêre aangeleenthede:  Adv Alfred Schmidt

Infrastruktuur:  Mnr Sors Grobbelaar

Akademie:  Me Barbara Albertyn

Sport en Kultuur:  Mnr Ean Eygelaar

Skoolhoof:  Mnr Sas du Plessis