Formele Program

Formele Program

Ons volg die program wat aanbeveel word deur KABV.  Elke week word ’n ander tema behandel en onderwerpe word weekliks deurgegee aan ouers.  Daar word ook elke tweede week gebak-en-brou.

Die voorgeskrewe tydsduur vir Akademie vir die Pre-Primêr:

  • Pre-graad R:  20 uur per week
  • Graad R:  22 uur en 30 minute per week

SKOOLTYE

  • Pre-Gr. R:  08:00 tot 12:15
  • Gr.  R:  08:00 tot 12:40

Onderwyseresse hou soggens vanaf 07:00 volgens ‘n rooster toesig oor leerders wat vroeër op die skoolterrein is en namiddae tot 13:30.  Daarna moet leerders by nasorg inskakel.

LEERDERVERSLAG

Pre-GR. R:  Maart  –   aanpassingsverslag

Junie en Desember   –  volledige verslag

GR. R:  Maart  –  aanpassingsverslag

Junie, September en Desember  –  volledige verslag

SPESIALE AKTIWITEITE

 Maandag:   Rommeldag (alle leë houers, dosies, wol, materiaal, stokkies, eierdoppe, papier, karton, knope en enige afvalpapier). Leerders word aangemoedig om dit van die huis te bring.

Koekiedag:  Vrydae  (koekies word deur ouers gemaak en teen R2 verkoop.) Elke ouer kry ongeveer twee beurte per jaar.  Die fondse wat hiermee ge-in word, word gebruik om klaskamer-apparaat aan te vul.

Uitstappies:    minstens een uitstappie per kwartaal word onderneem en ouerbetrokkenheid word aanbeveel.

Inligtingsdag:    Jaarliks word ‘n inligtingsdagdag vir voornemende Pre-graad R en Graad R leerders gehou.   Tydens hierdie geleentheid word alle inligting aangaande die Pre-primêr aan ouers deurgegee.

Atletiekdag:    Elke pre-primêre skool kry ‘n beurt  om hierdie spesiale dag te reël en sodoende die fondse wat ingesamel word, vir sy skool aan te wend.   Die atletiek word gewoonlik in September gehou.

Afsluitingsfunksie:    Aan die einde van die jaar word ‘n Diploma-plegtigheid gehou waartydens leerders ook ‘n opvoering vir ouers doen.

Kerspartytjie:  ‘n Kerspartytjie word gewoonlik aan die einde van jaar gehou wanneer leerders op ‘n uitstappie gaan.

George Eisteddfod:  kleuters word jaarliks vir sang-, kuns-  en gediggie-items ingeskryf waar hul deur ‘n eksaminator beoordeel word.