Intervensie

Intervensie

ONDERSTEUNING DEUR ONDERWYSER    

Alle vorme van ondersteuning begin by die klasonderwyser.  Dit  kan ekstra werk wees om tuis te doen, verduidelikings in die klas of enige iets wat die onderwyser ekstra doen om die leerder te help.  Indien die onderwyser sien dat die leerder steeds sukkel, kan hy/sy addisionele hulp aanvra.

INTERVENSIE-KLASSE

Aan die begin van elke kwartaal word leerders, wat akdemies nie die mas opkom nie, geïdentifiseer, en ook tussendeur by die OOS-vergaderings gemonitor.  ‘n Brief word aan die ouers gestuur waarin hul hul toestemming moet verleen dat die leerder die ekstra klasse gereeld sal bywoon.

Intervensieklasse word twee keer per week na skool aangebied.  Begrippe waarmee die leerder probleme ondervind, word hier vasgelê.