Leerondersteuning

Leerondersteuning

GR. R

Gr R-personeel identifiseer leerders wat skolastiese probleme ondervind en verwys hul na die Leerondersteuningonderwyseres.  Die Leerondersteuningsonderwyseres werk met hierdie leerders deurdat sy ‘n Intervensieprogram volg om te verseker dat hul aan die einde van hul Gr. R-jaar skoolgereed sal wees.

GRONDSLAGFASE

Gr. 1-leerders wat akademiese probleme ondervind word net na hul Grondlyn-assessering met formele werk ondersteun.

  • Gr. 1 tot 3 se formele onderrig behels ondersteuning in Lees, Klanke en Wiskunde.

INTERMEDIÊRE FASE:

  • Die gr. 4-leerders word ondersteun in Spel, Lees en Wiskunde.
  • Gr. 5-leerders word slegs ondersteun in Spel en Lees.

‘n Verslag, van die leerder se vordering, word in Junie en Desember aan die ouers gestuur.