Credo

Credo

CREDO

(Gekomponeer deur Me.Gréta Benadé)

Laerskool George-Suid

Skool van Uitnemendheid

Laerskool George-Suid, die regte besluit,

hier is ons burgers van `n omgee-beleid.

Met respek vir onderwysers,

vir onsself en vir ons maats,

wil ons daagliks verantwoordelik

die waarheid weerkaats.

Betroubaar en regverdig wil ons rekenskap gee –

op die skoolbank en die sportveld, dra ons dit mee.

Ons hoeksteen is geanker op die Rots wat ewig staan.

Ons glo in God, Drie-enig en die Almag van Sy Naam.