Administratiewe personeel

Administratiewe personeel

U is altyd welkom by Laerskool George-Suid!  Kom loer gerus in, ons ontvang u graag!

Sekretaresse: Skoolhoof – Me Tersia Pretorius

Finansiële beampte:  Me. Carna Maree

Debiteure klerk: Me Daleen Moolman

Ontvangs: Me. Mary-Ann Cumming

Administratiewe beampte:  Me. Bianca du Plessis

Administratiewe assistent (Klerebank en Siekeboeg): Me Daleen Oosthuysen