Visie en Missie

Visie en Missie

VISIE

WapenLaerskool George-Suid streef op alle terreine na uitnemendheid.

MISSIE

Om meer te doen as net ons plig, meer as wat ander van ons verwag…

dit is waaroor uitnemendheid gaan!

Dit word behaal deur te strewe na en vol te hou met die hoogste standaarde deur te kyk na die kleinste besonderhede.

Om die ekstra tree te loop vir al ons leerders en al ons onderwysvennote.

Uitnemendheid beteken om ons bes te doen:  in alles, altyd!

FILOSOFIE VAN LAERSKOOL GEORGE-SUID

Die Beheerliggaam, Personeel en ouers van Laerskool George-Suid glo in:

•           hoë kwaliteit akademiese onderrig

•           ‘n gebalanseerde, kultuur eie onderwysbenadering

•           die daarstelling van ‘n gebalanseerde leerderkorps

•           ‘n Christelike karakter vir die skool met die gepaardgaande waardes en norme met die reg tot

     individuele godsdiensvryheid

•           billike en regverdige dissipline waar leerders ook insette kan lewer

•           diensbaar in ons gemeenskap en streef na groter ouerbetrokkenheid