Skoolreëls

Skoolreëls

 Leerders word persoonlik afgehaal by die klas deur die ouer of soos met die onderwyseres gereël.    Geen leerder mag self na die hek of buitetoe stap nie.

Ouers wat gedurende skoolure leerders kom haal, moet gebruik maak van die hoofingang.

Indien ‘n leerder soggens laat is, moet die hoofingang van die skool gebruik word vir toegang.

Kospakkies:   Gesonde kos soos brood, koeldrank  en vrugte mag skool toe ingepak word – geen lekkers nie.

Verjaarsdae:    Verjaardagpartytjies mag by die skool gehou word, maar moet vooraf met die betrokke onderwyseres gereël word.  Waak teen te veel soetgoed!

Kleredrag:    Gemaklike speelklere word aangetrek, aangesien ons die leerders wil aanmoedig om aan alle aktiwiteite deel te neem om sodoende sosiale en emosionele ontwikkeling aan te help.

Verlore goedere:   Alle klere en ander besittings moet duidelik gemerk word om te verhoed dat dit wegraak.   Alle verlore goedere kan Vrydae op die stoep afgehaal word.  Klere wat nie afgehaal word nie, word na 6 maande vir liefdadigheid geskenk.

Speelgoed:   Leerders mag nie hul eie speelgoed saambring nie.

Tasse:   Ons ruimte is beperk en ouers word aanbeveel om stewige, maar nie te groot tasse te koop nie.

Snoepie:  Die leerders word nie toegelaat om die Snoepie te gebruik nie.

Geld:  Enige geld wat skool toe gebring word, moet in ‘n gemerkte koevert wees en aan die klasonderwyseres oorhandig word.