Kontakbesonderhede

Kontakbesonderhede

Posadres:  Posbus 406, George-Suid, George 6530
Fisiese Adres:  h/v Laing- & Meadestraat, George- Suid
GPS koordinate: S 33° 58.046′  E 022° 27.318′
 
Telefoon:  044 8733464
Faks:  044 8732704
 
Skoolhoof:  Mnr Sas du Plessis – skoolhoof@lgs.co.za
Sekretaresse – Skoolhoof: Tersia Pretorius – tpretorius@lgs.co.za
Ontvangs: Mary-Ann Cumming –  ontvangs@lgs.co.za
Finansies: Carna Maree –  finansies@lgs.co.za
Debiteure: Daleen Moolman – debiteure@lgs.co.za
Administratiewe Beampte:  Bianca du Plessis – bduplessis@lgs.co.za
Klerebank en Nasorg-Admin: Daleen Oosthuysen – daleenoosthuysen@lgs.co.za