Redenaars

Redenaars

SAMEROEPER:  ME. LYNETTE LOOTS

Redenaars word vroeg in die jaar deur klasonderwysers identifiseer.  Hul ontvang spesifieke onderwerpe waaruit hul ‘n finale keuse kan maak.  Toesprake word privaat geskryf en deur me. Loots nagegaan en goedgekeur.  Redenaars kry voldoende geleentheid om die toesprake aan haar voor te dra sodat hul gemaklik is wanneer die tyd aanbreek om op te tree.

Redenaarskompetisies:

  • Interne kompetisie:  einde van die 1ste kwartaal

Die doel van hierdie kompetisie is om graadwenners te bepaal.  Hierdie graadwenners kry geleentheid om aan die ATKV-Redenaarskompetisie deel te neem.

  • ATKV-Redenaarkompetisie:  1ste rondte:  2de kwartaal..
  • ATKV-Redenaarkompetisie:  2de rondte:  2de kwartaal

Redenaars ding mee teen Redenaars uit die Oos- en Suid-Kaap.

  • ATKV-finaal:  3de kwartaal.

Indien Redenaars by bogenoemde kompetisies deurgedring het, kry hul geleentheid om aan die finaal deel te neem.  Hierdie is ‘n landswye kompetisie.  Kontantpryse kan met hierdie kompetisie gewen word.

By die Erkenningsaand word leerders met ‘n sertifikaat beloon.  Die beste junior, sowel as senior Redenaar, sal ‘n trofee ontvang.