Chomp-mammas

Chomp-mammas

CHOMP is die afkorting vir Christus Help Ons Met Probleme!

As medegelowiges roep ons die Here se naam aan.  Gebedsversoeke word aan ons deurgegee word en ons kan getuig van die Here se werkende hand in ons skool.  Daar is ‘n gebedsboks in elke klaskamer.  Wanneer ons hierdie gebedsversoeke ontvang, doen ons voorbidding vir die spesifieke leerder en/ of aangeleentheid.  Personeel en ouers is ook welkom om ‘n epos-gebedsversoek aan die volgende adres te stuur:  onsbidvirjou@gmail.com.  Alle versoeke sal vertroulik hanteer word.

Ons wil graag ‘n veilige hawe skep waar almal die vrymoedigheid sal hê om ons te nader met hul behoeftes sodat ons dit aan die Here kan opdra.

Indien die Here dit op iemand se  hart lê om deel te wees van hierdie gebedsgroepie, is daardie persoon baie welkom om by ons in te skakel.

TYE:  Woensdagoggende:  07.30 tot 08:15.

PLEK:  Konferensielokaal

Dit is alleenlik deur die krag van die Here wat ons instaat is tot alle dinge en daarom besef ons hoe belangrik dit is om die leerders, personeel en Hoof van Laerskool George-Suid, aan die Here op te dra.

Kontakpersoon:  Elsia Bester (083 227 2766)