Landsdiens

Landsdiens

LANDSDIENS-SAMEROEPER:  MNR. HEIN MARAIS

HULP:  ME. CECILE VAN DER WATT

Landsdiens is ‘n aktiewe beweging by ons skool.  Leerders is entoesiastiese lede van die Landsdiensklub.  Ledegeld vir die jaar beloop R50.  Dit is met groot opgewondenheid wat Landsdieners elke keer uitsien na Landsdiens-aktiwiteite, bv.

  • Landsdienskampe
  • Spesiale omgewings-bewusmakingsprojekte

Landsdieners wat op leiersvlak uitblink kwalifiseer jaarliks vir die Nasionale kamp waar Landsdieners van regoor die land saamtrek om omgewingskwessies aan te spreek.

(Vir meer inligting druk op skakel hieronder)

Landsdienshandleiding Jan 2010