Ondersteunersklub

Ondersteunersklub

Hierdie groep ouers het ten doel om die skool se fasiliteite te verbeter en leerders wat buitemuurs presteer finansieël te ondersteun.  Die Ondersteunersklub funksioneer egter nie losstaande van die skool nie en staan steeds onder die jurisdiksie van die Beheerliggaam, d.w.s. alle aksies moet in vennootskap met skool en volgens skool se behoeftes tot voordeel van die skool en sy leerders aangepak word.

Vorige projekte

Gewilde 4X4 dag vir die hele gesin – Ondersteunersklub-4×4-dag

LGS Gesinne trek laer – Ondersteunersklub-gesinskamp

Gholfdag

Tennisbane en Krieketnette (opgradering)

Aankoop van vleuelklavier

VOORSITTER:   Mnr. Casper du Plessis

ONDER-VOORSITTER:  Mnr. Freddie King

SEKRETARESSE:  Me. Elsia Bester

TESOURIER:  Mnr. David Beukes

Mnr. Leon Campher

Mnr. Charl Bester

Mnr. Deleur Volschenk

Mnr. Jacques Matthee

Mnr. David Eveleigh

SKAKELPERSONEEL

Mnr. Johan Dippenaar

Mnr. Sas du Plessis