Musiek

Musiek

PERSONEEL VERANTWOORDELIK VIR MUSIEKONDERRIG:

 

Me. Surika Louw:  klassieke kitaar, begeleidingskitaar, blokfluit, klavier

Mnr. Calvin Steyn:  klassieke Kitaar, begeleidingskitaar, blokfluit, klavier, viool

Me. Susan Hattingh:  dwarsfluit

Buiten die praktiese aanbieding van musiek, is al vier musiekonderwyseresse verantwoordelik vir die aanbieding van Teorie.

Musiekleerders wat potensiaal toon kan vir enige van die volgende eksterne eksamens ingeskryf word: Unisa, Royal Schools, ABRSM, Trinity

Die beskikbaarheid van eksamen-repertoire-bladmusiek speel ‘n bepalende rol in die eksamen waarvoor ingeskryf word.

Musiekleerders ontvang 2 keer per week musiekonderrig.  Musiekleerders is self verantwoordelik daarvoor om werk wat tydens akademiese periodes gemis word, in te haal.

Sien besonderhede van musiekgeld elders by Skoolgelde.  Musiekonderrig word gestaak wanneer musiekgeld agterstallig is.