Wagklas

Wagklas

Dit is belangrik om daarop te let dat die WAGKLAS slegs ‘n alternatief bied waar dit vir die ouer onmoontlik is om sy of haar kind direk na skool af te haal of wanneer die leerder nie sport doen nie. Slegs Gr. 1 tot 3 leerders word geakkommodeer.

Aangesien die daarstel van bogenoemde diens deeglike beplanning vereis, is ons genoodsaak om te versoek dat u kind met vooraf skriftelike kennisgewing die wagklas sal bywoon.

TYE:

Gr. 1 en 2:  12:55 tot 13:55

Gr. 3:  13:10 tot 13:55