Skooltye

Skooltye

Leerders moet betyds by die skool opdaag en laatkommers moet eers by die kantoor rapporteer voordat hulle na die klas gaan.  Verlof om afwesig te wees vir ‘n periode of gedeelte van die dag, word net in die dringendste gevalle slegs deur die Skoolhoof toegestaan.

Skooltye is as volg:

Gr. RR 08:00 – 12:15
Gr. R 08:00 – 12:40
Gr. 1 en 2 07:30 – 12:55
Gr. 3 07:30 – 13:25
Gr. 4 – 7 07:30 – 14:00