Skoolgelde

Skoolgelde

Volg hierdie skakel vir inligting: LGS Fooie 2020

Elektroniese inbetalings en debietorders word aanbeveel. Gebruik asseblief u rekeningnommer as verwysing. Kontantbetalings moet persoonlik deur ouers by die finansiële kantoor inbetaal word.  Betalings moet die skool voor die einde van elke maand bereik. Indien probleme ondervind word met die betaling van skoolgeld, kan ‘n afspraak met die Finansiële Komitee van die Beheerliggaam gemaak word.

Verwys na Omsendskrywe 0010 van 2011 vir inligting aangaande verpligte skoolgeldvermindering.

Navrae kan aan Me Daleen Moolman gerig word.